DJ Latin Master
Heat Explosion
Events & Entertainment Bureau
Unforgettable 
Latin Experience 

Click here to edit title

Events & Entertainment Bureau

home

Salsa!

Oorsprong van de salsa - Cuba, Puerto Rico, New York

 

De Cubaanse Salsa, dat zich kenmerkt door ingehouden pasjes, komt rechtstreeks voort uit een Afrikaanse slavendans.
In de 15 eeuw werd Cuba door Spanje gekoloniseerd. De oorspronkelijke bewoners, de Indianen, waren niet geschikt voor het zware werk.
Naar aanleiding hiervan haalden men sterke zwarte slaven uit Afrika.
Tijdens de maandenlange verscheping, zongen en dansten de slaven zo hard mogelijk om het monsterlijke gebrul van de zee te overstemmen, zodoende ook de bovennatuurlijke krachten tot bedaren te brengen.
De voeten van de slaven waren echter met ijzeren ringen geketend waardoor ze slechts kleine schuifel pasjes konden maken. De hieruit voortkomende ingehouden pasjes zijn kenmerkend voor de Cubaanse salsa.

New York, vijftiger jaren: Een nieuwe sound bezielt de mensen in de Clubs

Alles begon in de jaren vijftig en zestig.  Cubaanse emigranten strijken in neer in New York en brengen hun muziek mee. Vooral de Mambo, Cha-cha-cha . Son en Rumba. Niet lang daarna komen de Puerto Ricanen naar de Big Apple. Ook zij hebben hun instrumenten en muziek bij zich. Te herkennen aan het geluid van Plena, Bomba en Pachanga.
Het is onvermijdelijk dat deze twee muziekstromen niet lang daarna samengevoegd worden in de nachtclubs van New York. Zoals in hotspots als “The house of Mambo” of het legendarische “Latin Quarter” Hier vermengden zich de ritmes vanuit Cuba en Puerto Rico, samen met invloeden vanuit Venezuela, Colombia, Panama en de Noord Amerikaanse Jazz.

De saus druipt
Snel werd deze muziek salsa (saus) genoemd. Naamgever was de legendarische Willie Colón van de platenmaatschappij “La Fania”.
Aangenomen wordt dat de naamsbekendheid gekomen is door de toenmalige “Son” hit "Échenle salsita"

Salsa "en todo el mundo"
Vanaf het begin een zegeronde. De salsa verovert eerst Noord Amerika en daarna geheel Latijns Amerika. Vervolgens stak het de oceaan over naar Europa en vervolgens over naar wat nog rest in de wereld. Van Honolulu naar Vladiwostok, van Kaapstad naar Helsinki: Miljoenen aanhangers dansen, horen en genieten wereldwijd van deze eigenaardige muziekstijl.

De Salsa leeft
Sindsdien ontwikkelt de Salsa steeds mee. Nieuwe Salsa stijlen ontstaan, nieuwe dansrichtingen komen erbij.

Het wonderlijke is, dat tot op heden zo goed als geen andere muziek richting, met zoveel facetten, stijlen en ontwikkelingen, bestaan zoals bij de salsa!


De Clave als sleutel van Salsa

Salsamuziek is rond de clave gearrangeerd.
Het woord "clave" heeft in de salsacontext meerdere betekenissen. Om te beginnen is er het instrument, twee houten stokjes die clave heten. Het woord clave kan daarnaast ook gebruikt worden om een specifiek ritme aan te duiden (er zijn voorwaarts en tegengestelde claves). De maat bestaat uit 4 ritmen (beats) van muziek. De zinsnede is 2 maten of 8 ritmen. Dit wil dus zeggen dat er 4 beats in een maat zitten en dat elke kwart noot gelijk is aan een beat. Met deze wetenschap kun je de clave in de muziek horen. Dit is een steeds herhalend ritmepatroon dat over 2 maten (bars) is verdeeld. Er bestaan verschillende clave-patronen. Als er drie noten in de eerste maat worden gespeeld en twee in de tweede maat, dan noem je dit een 3-2 clave. Worden er twee noten in de eerste maat gespeeld en drie in de tweede maat dan noem je dit een 2-3 clave. Respectievelijk 1, 1 ½, 4 - 6,7 en 2,3 - 5, 6 ½, 8.
In elke salsamuziek zul je het clave-ritme kunnen vinden (2/3 of 3/2) ook al hoor je hem niet, in die zin dat het ritme niet door een instrument wordt gespeeld. De clave is de grote gemene deler van de salsamuziek. Clave betekent ook sleutel in het Spaans, maar dan in figuurlijke zin. Dus in de betekenis van "het antwoord, de oplossing".

Dansen op salsa is dansen op ...de clave
Salsamuziek is zeer gestructureerd en gebaseerd op het clave-ritme. Om goede timing te bereiken en te houden moet je altijd naar de muziek blijven luisteren omdat ritmes wel eens onderbroken worden. Wil je dus in de maat blijven en meegaan met de wisselingen in de muziek, blijf dan luisteren naar leidende instrumenten zoals de clave.

Mythe van de clave
Voordat de slaven naar Cuba of Puerto Rico kwamen bleven ze een tijd op Curacao, daar werden ze in ketttingen geslagen. Met stukken metaal van deze kettingen vormden ze een soort hak, koebel of clave. In Curacao heet dit “agan”. Hierop sloegen de slaven het ritme van het schuifelen van de voeten, vastgeslagen in de kettingen. De slaven konden twee passen naar voren en drie passen opzij maken voordat ze verscheept werden in het slavenschip naar Cuba! De 2/3 clave of de 3/2 clave van de salsa komt dus van Curacao en werd later in Cuba gespeeld als herinnering aan de tocht naar de Nieuwe Wereld.

Patrick Rosheuvel